Att ha en bra affärsidé Starta projekt eller företag Allmänt Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Att ha en bra affärsidé

Vi har ett eget ”kapitel” för det här med att ha en bra affärsidé. Så här i den här allmänna delen skall vi bara ta upp ett par saker. Grundregel Nr 1 om affärsidé: Självfallet skall ditt projekt handla om något du vill syssla med. Men efter att ha sagt detta så måste vi säga: Det är INTE du som skall vara nöjd med ditt projekt – utan det är dina KUNDER som skall vara nöjda. Ställ dig alltid frågan och ta reda på vad dina framtida kunder verkligen vill ha och är beredda att betala för – starta inte med bara ”det här skulle vara kul att göra”. Grundregel Nr 2: Att göra något i vad som verkligen är en ”liten skala” är en hobby och inte ett företagsprojekt. Ett företag har en massa kringkostnader och kringadministration, oavsett storlek på företaget. På samma vis kräver företaget marknadsföring oavsett projektet är stort eller litet. Kostnaderna för detta, i form av både tid och pengar, skall slås ut på de varor eller tjänster du skall sälja. Och om det är bara lite du skall sälja så är det bättre att bedriva något som en hobby än att starta ett företag. Skall du starta ett nytt projekt får den inte vara för liten, för då kommer du bara göra förlust – eller i bästa fall bara tjäna ett par kronor per arbetad timme. Det är bättre att du åker en vecka på semester för pengarna än slösar bort dom på en dåligt genomarbetad idé. Som sagt vi har ett eget kapitel om detta som du kommer till om du läser vidare. Hobby, till skillnad från företag: Görs på din fritid Din huvsakliga inkomst är något annat, t.ex. en anställning Du har inte som mål att göra vinster, eller i vart fall inte stora vinster Eller Något du gör en enstaka gång och inte över en längre tidsrymd – kan ibland vara hobby
Fortsätt --> Allmän Start Vem är du Tid Pengar Ide Upplägg Tjäna Organisation Internationellt Ide