Budget Balansräkning Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Balansräkning

Balansräkning – denna del är till för att visa på tillgångar och skulder. Viktigt. Ett företag bör alltid ha större tillgångar än skulder. Och har man ett aktiebolag (AB) finns minimikrav man inte får gå under – gör man det kan man som ägare respektive styrelseledamot bli skadeståndsskyldig och straffas på andra sätt. För enskilda firma finns inga motsvarande krav men fortfarande är det dåligt att ha större skulder än tillgångar. 
Fortsätt -->
Tillgångar är kontanter, banktillgångar, aktier, fastigheter, bilar, datorer och möbler och annan utrustning som håller en längre tid. Observera att förbrukningsvaror för eget användande inte är tillgångar. Har du en städfirma är inte rengöringsmedlet en tillgång. Däremot är lagret en tillgång, så om du säljer rengöringsmedel så har ditt lager av rengöringsmedel för försäljning ett värde som tillgång. Dina kunders skulder till ditt företag är också en tillgång. Viktigt att veta är att inköpspris inte alltid är samma som värdet i balansräkningen, ofta inte alls. En dator som kostar 10.000:- skrivs kanske av på 5 år och minskar då med 2.000:- per år i bokföringen. Vissa tillgångar tas upp till dagsaktuellt marknadsvärde. Och vissa, som fastigheter, kan öka i värdet med tiden. Skulder är företagets lån, men också obetalda räkningar t.ex. för en leverans. I balansräkningen syns insatt kapital också som en skuld (skuld till ägaren). En speciell sorts tillgång är apportegendom, det är när ägaren skjuter till varor utan att ta betalt för dem. T.ex. kan en nystartare som skall arbeta som snickare överföra sina snickerimaskiner som apportegendom. Tas upp till aktuellt marknadsvärde (men ingen moms skall anges). Att ta ut pengar ur banken, eller sätta in kontanter på banken (från exempelvis dagskassan) skall bokföras i balansräkningen men påverkar inte balansen som sådan. Däremot när du köper in papper till din dators skrivare minskar pengarna i företaget utan att tillgångarna ökar (pgs av att pappret är förbrukningsmaterial). Balansräkningens budget är bra för att se att man inte hamnar i en massa skulder, eller har ör små tillgångar i ett aktiebolag.
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar