Budget Kassaflöde Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Kassaflöde

Kassaflödet visar hur mycket kontanta pengar (i handen eller på banken) du har. Just kassaflödet är en av de viktigaste delarna av budgeten. Det beror på att du kan ha en bra affärsidé där du ser ut att göra en bra vinst men trots detta kan du vara ”underfinansierad” vilket betyder att det kommer att uppstå en situation där du saknar pengar att betala dina utgifter med. Det finns olika risker där man kan komma att ha för lite pengar: Typiskt att man bara har tittat på det man skall få in och det man skall betala utan att ta hänsyn till när det sker. En nystartare kan se att han skall betala 20.000 för en affär men kommer få in 40.000 så han är nöjd. Men om han måste ut med alla 20.000 innan han får in de 40.000 krävs att det finns 20.000 i kassan innan. Fallgropen ligger ofta i att varorna som skall köpas in kanske kostar 14.000:- och han finansierar dessa men missar de 6.000 i andra utgifter som finns. Resor, administration, … och att ha varor på flygplatsen man importerat men inga pengar till tull och införselmoms är ingen höjdare.
Fortsätt -->
Oväntade utgifter är en annan fara. Ta t.ex. en importaffär där man beställt varorna så att de skall levereras med båt från Kina. Men tillverkaren är försenad och du måste ha varorna i tid så enda alternativet blir att ta in varorna med flyg. Då kostar transporten kanske det dubbla eller mer än så. När man är nystartare är risken stor att man bortsett från en rad olika utgifter för att man pga. oerfarenhet helt enkelt inte insåg att de fanns. Planen kanske är att köpa in varor för 100.000 och sälja dem för 200.000. Även om i detta exempel alla utgifter var med så att det inte var några problem initialt kan det vara så att man exempelvis har glömt att titta på hur lång tid det tar att sälja varorna. Har man bara sålt 40% av varorna när det är dags att göra nästa inköp kan det ev. bli problem. En kassaflödesrapport och analys kan komma att påvisa dessa problem innan de händer, redan på budgetstadiet. En annan typisk situation är att man ”växer för fort”. Du omsätter år ett 200.000 men blir så framgångsrik att du har beställningar på 2 miljoner för år två. Om du nu behöver 1 miljon för inköp för att klara av detta finns inte pengarna i summan från vinsten år ett. Tar du alla beställningar dör ditt projekt i brist på pengar. Du får betalningsanmärkningar och blir ”ekonomiskt rökt” och kan inte låna nya pengar. Investerare, banken och erfarna tilltänkta partners kommer att behöva se kassaflödet för att snabbt kunna bedöma det hela. Du själv behöver den för att se om dina planer kommer fungera i praktiken. Så förutom att ha en budget som visar att du kommer göra en vinst behöver du ett kassaflöde som visar att du alltid har tillräckligt med pengar. Lån & Krediter, om det är aktuellt: Du kan dessutom med denna analys se hur mycket du behöver låna för en längre period och hur mycket du kan behöva som bankkredit på ett konto för att klara tillfälliga utgiftstoppar. För det finns ingen orsak att låna pengar på längre sikt om du bara behöver de sista slantarna i lånet ett par veckor om året. Krediten tar hand om detta. Tvärtom skall du inte finansiera långsiktiga behov med bankkredit – för de är dyrare, utan se till att ha mer långsiktigt ha lånefinansierat denna del. 
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar