Budget Vinst & Förlust Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Vinst & Förlust

Vinst och förlust visar när du har inkomster och utgifter. Att du sätter in egna pengar, bidrar som ägare skall INTE med här. För det är ingen inkomst. Men när en kund betalar dig är det en inkomst. När du tar ut pengar från banken är det ingen utgift och skall inte med i denna del. Däremot när du betalar för varor, hyra, löner, resor, …så skall det med.
Fortsätt -->
Summan av inkomster minus summan av utgifter blir till en vinst eller en förlust. Mycket få projekt börjar med vinst utan första perioden har man större utgifter än inkomster. Vinst eller förlust visas per månad respektive per år. För att ditt projekt skall vara lönsamt måste den ge vinst, inte förlust. Självklart. Men det räcker inte med vinst – du måste ha en rimlig avkastning på insatt kapital. Pengar och varor du satt in i företaget har ett visst värde och utifrån en beräknad ränta skall du ha mer än den räntan i vinst. Annars är det bortkastad tid och pengar att genomföra projektet. Självklart att vinsten måste vara större än inflationen, men sedan vill du ha ytterligare marginal. Du skall tjäna mer än bankräntan, mer än avkastningen på en genomsnittlig aktieportfölj på börsen men framförallt minst så mycket du behöver för att inte bara överleva utan leva bra. Det är alltså en illusion att tro att det räcker med bara en vinst. Dock, om du har ett aktiebolag eller annat motsvarande som företagsform, så kan du ta ut en lön och då skall vinsten ses i det ljuset, dvs vinsten i en enskild firma måste vara större än i ett AB där du tar ut lön. Observera också att du betalar skatt på vinsten. I den enskilda firman betalar du skatt som privatperson plus egenavgifter. I ett AB betalar först företaget en vinst. Därefter betalar du som ägare en skatt på eventuell vinstutdelning. Om du tar ut en lön ur ett AB skall du som vanligt betala skatt på detta plus att företaget betalar arbetsgivaravgifter, osv. Lite slarvigt kan man säga att du beräknar att hälften av ”vinsten” försvinner i skatter och avgifter innan det når din plånbok. Andra företagsformer är varianter av dessa två. 

Break Even

Det engelska uttrycket ”Break Even”, ungefär punkten där det går jämt upp beräknas inom ramen för Vinst och förlust. När du t.ex. låst hur mycket varje kund handlar för i genomsnitt och vad det kostar dig att sälja detta till dem så kan du beräkna hur många kunder du behöver för att nå Break Even. Dvs hur många kunder du minst behöver för att inte göra en förlust. Denna information är viktig för finansiärer och investerare men bör även vara viktig för dig.
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar