Egen Finansiering etc Starta projekt eller företag Finansiering Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.
Egenfinansiering Att hitta finansiering i egen ficka – eller från folk runtomkring en är inte bara en möjlighet – det är ett måste att åtminstone en del av finansieringen kommer från egen ficka. Saknar man egna medel och inte kan få loss från släkt och vänner är det kört – om du inte startar en av få möjliga projekt som inte kräver pengainsatts att tala om. Bank och investerare kan göra en del av jobbet men aldrig ta hela ansvaret – skall de riskera sina pengar vill de veta att du riskerar dina också. Viktigt. Om du saknar pengar till ditt projekt och det kräver pengar får du göra om projektet eller sammarbeta med andra som har pengar eller sälja din kunskap, t.ex. som designer.
Fortsätt --> Finansiering Egen Bank Invest Operationell Tänka på
Ur egen ficka och egna medel: Kontanta medel. Banktillgångar. Aktier, fastigheter, mm kan säljas eller användas som säkerhet för lån. Kom dock ihåg att projektet kan gå galet och då skall du vara beredd på att förlora din säkerhet. Det är 100% rätt att ”satsa allt” för att lyckas för annars kanske man inte lyckas men samtidigt skall man vara helt medveten om riskerna. Inget projekt lyckas innan det lyckas, dvs man kan inte ta ut segern i förskott. Bil, maskiner, dator, .. som man äger kan sättas in i företaget som så kallad apportegendom (tas upp till aktuellt värde exklusive moms). Familj och vänner: I vissa familjer har man tradition att hjälpa varandra med pengar eller att gå i borgen. Men jag vill varna för att vissa familjer blir det katastrof med relationerna om projektet går snett och man inte kan betala tillbaka det man lånat. Samma med vänner . Det är att föredra att få pengar framför att andra skall gå i borgen. Det beror på att då vet de vad de satsar. Att gå i borgen – signera ett papper är lätt, men går det galet kan man upptäcka att man gått i borgen för mer än man var beredd på och då kan det bli surt. Andra idéer: Det är fritt fram för idéer. Finns dom som försökt sälja ”framtida inkomster” mot en kontantinsatts nu. Typ du får 10% av mina inkomster från företaget /(alternativt alla mina framtida inkomster) under 10 år mot en insatts av 300.000;. nu. Finns brister med detta men exemplet till för att du skall tänka vad som kan göras. Andra inkomster etc: Du skall satsa allt men i vissa fall kan inkomster från en anställning parallellt med att man startar projektet ge inkomster. Risken bara att man inte hinner med projektet pga anställningen. Ibland kan man få starta-eget-bidrag osv. Men bör användas sparsamt. Har sett folk ta starta-eget-bidrag bara för att när bidraget tar slut upptäcka att affärsiden inte fungerar utan bidraget. Och då om man har kunder man lovat leverans och/eller leverantörer som producerar åt en eller … så kan det bli en ganska våldsam ekonomisk krasch. Återigen så vill jag framhålla att en finansiering av ett projekt ofta använder sig av olika finansieringskällor.