Affärsidéns slutanalys Starta projekt eller företag Affärsidé Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Projektets riskanalys

När du arbetar med din affärsidé gäller det inte bara att ha en bra idé utan att också analysera riskerna och vad som kan gå fel. Den som påstår att hans/hennes projekt är riskfritt ljuger. Finns inga riskfria projekt. Det finns alltid något som kan gå galet. Syftet med en riskanalys är att analysera riskerna och HUR du undviker att de händer, eller om de händer, hur du löser det problemet. Alltså vad kan gå galet och hur ser din plan ut för att hantera dessa risker?
Fortsätt --> Affärsidé Idé Organisation Idé Input Idé Output Idé Pengar Idé Analys Uppfinningar
Nedan följer exempel på saker du bör ta reda på och analysera: Produkt/Service-analys o Har du en tydlig och väl definierad kundgrupp som måltavla o Har du rätt produkt som du kan marknadsföra och sälja o Har du de leverantörer du behöver o Har du reservleverantörer om något skulle gå galet o Om du skall sälja produkter Har du kunskap (egen eller partner eller konsult …) om hur du köper in produkterna Kan du alla minimum och andra faktorer som kan påverka inköpen Har du rätt, och optimal, kvalitetsnivå Är produkten optimal för kunden Kundriskanalys o Kommer kunderna köpa det du erbjuder i tillräcklig omfattning o Har du klart för dig hur du kan sälja på bästa sätt o Har du rätt pris o Har du idéer om hur du kan behålla kunderna du kommer att få o Klarar du av att marknadsföra det du har att sälja och o Kan du sälja Konkurrensanalys o Vilka är dina konkurrenter o På vilket sätt är dina produkter/din service bättre/tillräckligt bra för att konkurera med dem o Kan du hålla en prisnivå som dina kunder uppskattar (normalt tillräckligt låga, men för exklusiva produkter kan det vara omvänt dvs tillräckligt hög för att verka attraktiv) o Vad kan dina konkurrenter göra för att sätta krokben för dig (jag har sett exempel där de inte drar sig för att bryta mot lagen för att stoppa en ny konkurrent) och hur möter du detta o Behöver din produkt/tjänst vara skyddad på något vis Har du skyddat den, eller, när och hur skall du skydda den och har du räknat in kostnaden för detta i projektplanen Kan konkurrenter knycka din affärsidé och konkurera ut dig genom att kopiera, sälja billigare, komma snabbare ut på marknaden, osv (inkludera nya aktörer som inte finns idag men som kan starta projekt efter att du startar ditt) och hur kan du förhindra detta Ekonomisk riskanalys o Har du tillräckligt med pengar att sätta in i projektet? (Du kan inkludera extern finansiering i beloppet om du räknar med det). o Har du räknat rätt, dvs tagit med alla kostnader (inte bara inköp) och är försäljningssiffrorna du har realistiska o Har du tillräckligt med pengar, eller kan få fram dom, om något går galet som fördyrar projektet såsom förseningar, diverse fördyringar, saker du kan ha missat som kostar pengar, att det tar längre tid att dra igång projektet, att det tar längre tid att få upp planerad försäljningsvolym, osv
Uppgift,
1. Svara på ovanstående frågor 2. Där svaret är oklart eller där det utgör en risk, skriv ner hur du kan minimera denna risk och optimera möjligheterna. 3. Verkar ditt projekt fortfarande tillräckligt bra? Om Inte ändra affärrsidén. 
Idé Analys