Affärsidéns input Starta projekt eller företag Affärsidé Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Projektets Input

Med INPUT menar vi att ett projekt/företag behöver leverantörer, kanske fabriker, grossister, osv. Även serviceprojekt, ja  alla, kan behöva verktyg, datasystem, kontorsutrustning. En annan typ av input är det om man behöver hjälp i form av konsulttjänster, revisor, transporttjänster, advokat (för att t.ex. skriva avtal), försäkringsgivare, lokaluthyrare, osv. Med andra ord finns det en uppsjö av leverantörer, rådgivare osv som skall fungera. Och dessa input-företag och personer arbetar med sina egna regler, villkor, osv – så ditt projekt måste klara deras krav. Gör det det? Exempel, bara några få så du kan förstå vad som kan gå galet eller där det kan haka upp sig: Minimumregler (Du vill ha 100 men de har 500 som minimum, eller pga olika minimum som leverantören måste ta hänsyn till så kostar det för mycket per enhet om man beställer mindre) Du kan få problem med leveranser till rimligt pris Betalningsregler (Du måste kanske betala i förskott – men du får betalt långt senare) Du kan få ekonomiska bekymmer Leveranstider (Du har bråttom, men exempelvis en fabrik har 6 månaders leveranstid) Du kanske inte får varorna i tid Finns/finns inte (Den leverantör du önskar du hade kanske inte finns, eller så skall du t.ex. ha en teknisk detalj som aldrig tillverkats förut.) Det kan vara ett projekt i sig att hitta en leverantör – eller så finns det ingen som kan leverera (om exempelvis din kravspecifikation inte går att klara av) Policyregler (Din tilltänkta leverantör kanske bara levererar till bestämda kunder, t.ex. kan ett märkesföretag har begränsningar vilka de säljer till – exempelvis att köparen måste garantera en viss minimiomsättning per år) Du kanske startar ett projekt för att senare inse att det inte finns leverantörer för just dig. Viktigt: Du skall inte börja kontakta leverantörer innan du kan tillräckligt. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: -Du skall bara annalkas leverantörer med KONKRETA förfrågningar. Om det är grossister är det ganska enkelt, men skall du ha egen design från en fabrik så skall du inte börja med ett E-mail där du säger att du söker leverantörer – för det avslöjar att du inget kan. Istället skall du maila konkreta förfrågningar med alla viktiga fakta. (Fabriker kan olika saker, även om de t.ex. har som gemensamt att de tillverkar exempelvis kläder så är de ändå specialister på olika tekniker, kvalitéer och upplagor. De kan därför ge raka svar på konkreta förfrågningar men på en allmän fråga som om de tillverkar kläder blir svaret ja fast de sedan kanske inte är rätt leverantör för just dig. ) 
Fortsätt --> Affärsidé Idé Organisation Idé Input Idé Output Idé Pengar Idé Analys Uppfinningar
Exempel ur verkliga livet Jag blev kontaktat av en nyföretagare som skapat häftiga T-tröjor med idrotsmotiv som skulle tryckas. Hon hade ingen aning om hur tillverkning fungerarde så det fanns flera utmaningar och problem: Trycket täckte hela tröjan och gick därmed över sömmarna. Dels innebar detta att det var krångligare och därmed dyrare, dels att själva trycket måste göras i olika storlekar för varje storlek på plagget vilket i sin tur innebar att man för varje färg måste skapa nya tryckoriginal, nya screens, osv för varje storlek. Det senare var inget problem om upplagan varit stor, men hon ville bara ha 250 exemplar per design och därmed ca 50 tröjor per storlek och samma design och resultatet blev att kostnaden för original, tryck, osv blev mycket högre. Så designen var snygg – men affärsidén som låg till grund för det hon ville göra bygde inte på vad som var realistiskt att uppnå.
Uppgift,
1. Lista vilka leverantörer du behöver. Inkludera konsulter, osv. 2. Markera vilka av dom som är att anse som “klara” dvs där det inte kommer finnas några problem. 3. Notera vilka som behöver ordnas. Och vilka som det kan bli problem med. Och vad du behöver göra för att minska riskerna. 4. För de som det kan bli problem med Kolla om du kan ha alternativa leverantörer. Vilka är dom? Och varför skall dom fungera om förstaalternativet inte gör det? 5. Efter denna analys ställ återigen frågan om din affärsidé låter bra. Om svaret är ja gå vidare annars gå tillbaka till att fundera igen över affärsidén. 
Idé Input