Affärsidéns organisation Starta projekt eller företag Affärsidé Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Idé: Organisation

För att nå ditt mål måste din organisation matcha idén. Du kan ha världens bästa idé men utan rätt organisation kommer du inte att lyckas. Gör säkert att du har rätt personer så du klarar av projektet. Du har väl läst om organisation under allmänt redan. 
Fortsätt --> Affärsidé Idé Organisation Idé Input Idé Output Idé Pengar Idé Analys Uppfinningar
Uppgift,
1. Utifrån din affärsidé, skriv ner vilken kompetens och kunskap som behövs för projektet. 2. Notera vilken komopetens/kunskap som du har och vilken du behöver skaffa in. 3. Gör en lista över vilken kompetens/kunskap du behöver skaffa och hur du skall skaffa den. 4. Stäm också av mot tidssaspekten (som den syns under allmänna delen) och vilka fler som skall vara med i din organisation. 5. Glöm inte bort eventuella finansiärer och andra rådgivare. 6. Efter denna analys ställ återigen frågan om din affärsidé låter bra. Om svaret är ja gå vidare annars gå tillbaka till att fundera över affärsidén. 
Idé Organisation