Affärsidéns ekonomi Starta projekt eller företag Affärsidé Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Idé: Projektets pengar

Du skall bara starta projekt som uppfyller följande krav: 1. Du har råd att dra igång projektet (inklusive extern finansiering) 2. Du har all anledning att tro att du kommer tjäna pengar, tillräckligt med pengar – för du har gjort en projektrapport med budget som känns komplett och realistisk 3. Du har optimerat projektet så du väljer den mest fördelaktiga projektversionen – inklusive maximerad vinst inom ramarna för vad som är rimligt  
Fortsätt --> Affärsidé Idé Organisation Idé Input Idé Output Idé Pengar Idé Analys Uppfinningar Idé Pengar