Förbered dig Starta projekt eller företag Implementering Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Förbered dig för att dra igång ett

projekt med utgångspunkt från de

kunskaper som denna online-kurs

ger.

1. Gör din tidsplan för att bestämma ditt projekt. 2. Läs hela denna ”online-kurs” och eventuellt andra motsvarande kurser.  I tidsplanen skriver du in när det skall vara klart. 3. Lista ner målet/målen med ditt projekt. Vad skall du uppnå. 4. Skriv ner i korta drag hur du tänkt dig projektet. Helst skall du ha flera projektidéer så A. Lista ner dina olika projektidéer B. Gör en snabbanalys av dina idéer C. Stryk idéer som inte verkar hålla måttet (i något viktigt avseende) och behåll de övriga.
Implementering Förbered Dra igång Utvärdera Starta Underhand
5. Välj en projekt-/affärside. 6. Har du nödvändig kunskap om detta? Annars skriv ner hur du skall skaffa den kunskapen (genom att själv lära dig eller genom att anställa eller köpa in kunskapen på annat sätt). 7. Verkar projektiden kunna bli tillräckligt lönsam? Förklara varför. Skriv ner. 8. Är iden tillräckligt unik för att lyckas? Har den rätt USP, Unique Selling Point? 9. Har du tid att genomföra detta projekt? Eller hur skall du skaffa dig tid, alternativt anställa eller köpa in tjänster? 10. Har du nödvändiga lokaler? Annars skriv ner hur du skall kunna skaffa dessa. 11. Har du tillräckliga resurser? Annars skriv ner hur du skall kunna skaffa dessa. 12. Fatta beslut: Skall du utveckla denna projektidé? Eller skall du ta fram en annan idé (isåfall gå tillbaka till punkt 3 ovan). 13. Fira att du skall dra igång förarbetet till ett projekt.
Fortsätt --> Förbered