Dra Igång Starta projekt eller företag Implementering Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Dra igång projektutvecklingen

Nu har du bestämt dig för vad du skall göra. Bra. Dags att genomföra projektutvecklingen. Börja med projektrapporten, men arbeta parallellt med att ta reda på olika fakta. Du kommer troligen att behöva omarbeta rapporten flera gånger. Dels när du plötsligt inser att något inte kommer fungera som du tänkt av någon orsak och du behöver göra om den delen. Dels för att ekonomin inte blir tillräckligt bra. Dels för att du får nya impulser att något kan göras på ett bättre sätt och dels när nya partners/investerare osv tillkommer. Skriv ner texten om projektet. Vad du skall göra och hur du skall göra det. Eftersom det är en projektrapport vi talar om så skall du anpassa den till tilltänkta läsare. Är den bara för dig själv, som ett led att utveckla ett projekt du skall driva ensam, så kan du göra det hela lite enklare men skall du använda den för att få partners, investerare, finansiering, etc så se till att den också blir grafiskt snygg.
Implementering Förbered Dra igång Utvärdera Starta Underhand
Tänk noga igenom vad som skall ingå. Fråga gärna andra personer som startat liknande projekt. Den första versionen får gärna vara lite ”för lång” för att få med allt – för att du skall ha listat allt av vikt därför att du använder det dels för att beräkna projektkostnaden och dels för att beräkna tidsåtgång och tidsplan. I den slutliga versionen av projektrapporten kortar du ner denna del till ett lagom format för den som skall läsa den. Läsaren vill ofta ha svar på frågor som Hur, Varför, När, osv och få en uppfattning om hur många personer som måste engageras, tidsåtgång, tidsplan, osv. Beskriv processer, t.ex. om något som skall tillverkas hur detta skall ske. Om du skall importera och sälja så beskriv hur du köper in, hur lång tid det tar, hur du får hem varorna och sedan saker som lagring, försäljning och distribution. Osv – eller vad som passar för just ditt projekt. o Beskriv leverantörer, om aktuellt. o Beskriv kund/kunderna. o När man läser denna del skall man FÖRSTÅ projektet. Styrkor o Beskriv varför ditt projekt skall lyckas. o Ta med USP, Unique Selling Point, dvs på vilket sätt ditt projekt är unikt och varför den skall lyckas genom sin unikhet.  Svagheter o Beskriv projektets svagheter och hur du/ni skall hantera dessa. Exempel kan vara att ni inte producerar själva utan är beroende av andra företag som producerar. Hanteringen kan vara att ni har reservproducenter eller lägger produktionen hos olika eller – nivån bestäms dock också av projektets storlek – dvs man har inte fler leverantörer för små beställningar. Andra svagheter kan vara att ni skall sälja genom återförsäljare och tänk om dessa inte vill sälja era produkter då kan hanteringen vara hur ni säkerställer att få tillgång till återförsäljare. En svaghet kan vara att man måste uppnå en viss volym för att få det hela att gå ihop … -Att man har högt inköpspris … , -Att man måste förvärva en viss kunskap som saknas från början …, -Att produkten/tjänsten är ny så man vet inte säkert hur marknaden tar emot den …, Att …, och orsaker till att möjliga kunder avstår från att köpa av annan anledning än att de köper av konkurrenter (egen avdelning, se nedan). Konkurrenter o Beskriv vilka som är dina (huvudsakliga) konkurrenter. Varför de är konkurrenter och vilka risker som finns med dom. Förklara sedan hur du skall klara av konkurrensen från dessa. Skall du exempelvis öppna en fysisk butik är andra butiker i området som säljer samma eller liknande produkter som kunderna kan välja istället för dina konkurrenter. Men även internetbutiker är troligen konkurrenter och inte bara svenska internetbutiker. Presentera personerna bakom projektet. Dig själv och alla andra du eventuellt dragit in. Du kan även ta med konsulter, rådgivare, osv som är betydelsefulla. Dels en kort presentation – en sorts mikro-CV – och dels vad respektive person tillför. I vissa fall kan företag som bidrar på ett bra sett tas med, t.ex. om man har en mycket bra leverantör som gör att man kan lyckas så ta med detta. Skall du finansiera projektet får denna del inte vara för svag. Det är därför du skall dra in rådgivare, partners, osv om det behövs.  Skriv ner de antaganden som ligger till grund för budgeten och kommentera/förklara budgeten om det behövs. Därefter går du över till själva budgeten som du lägger till på slutet. Varje gång när stommen i projektrapporten är klar/förändrad eller budgeten ändrad så skall du göra följande: Lägg till en sammanfattning som skall komma först i rapporten men efter titelblad, investeraranmärkning och ev. innehållsförteckning. Lägg till en investeraranmärkning, dvs en juridisk text om vem som får investera och om att du förutsätter att investerare är medvetna om att varje investering är ett risktagande, osv. Också en textdel om att läsaren förutsätts att inte knycka affärsiden samt om tystnadsplikt. Lägg till en skriftlig del om det förväntade ekonomiska resultatet som läggs in före budgeten.
Fortsätt --> Dra igång