Utvärdera inför start och ta nästa steg Starta projekt eller företag Implementering Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Innan du trycker på startknappen

Du måste nu utvärdera allt. Dubbelkolla att allt känns rätt o därefter sätter du fart med nästa steg av förberedelser. Har du rätt projekt? Har du rätt förutsättningar? Har du en USP som kan fungera och ge vinst? Kan du få fram slantarna? Kan du få med rätt personer i projektet, inklusive rätt sorts leverantörer, osv? Allt efter vad projektet kan tänkas kräva.
Implementering Förbered Dra igång Utvärdera Starta Underhand
Du utvärderar sedan den rapport du har och vid behov omarbetar den. Under förloppets gång kommer nya fakta och andra faktorer som du upptäcker göra att du från tid till annan behöver omarbeta projektrapporten. Efter att du gjort din projektrapport men också delvis parallellt med att du arbetar med den så skall följande genomföras: Rent praktiskt ta fram första kollektion/-erna, mer exakta priser, lokaler, osv – och allt om det är aktuellt dvs. om man skall ta fram en kollektion så gör man det annars naturligtvis inte, osv. Finansiera, om man inte har alla pengar i fickan. (Kan bara ske när projektrapporten är klar, möjligen med undantag om man tar in partners som skall vara med från tidigt skede.) Bygga organisationen, dvs alla som skall anställas, bli partners, finansiärer, investerare, juridiskt ansvariga, revisor, andra rådgivare, leverantörer (om inte redan gjort), osv. Se till att du vet vem som gör vad och att alla funktioner tas hand om av någon. Genomföra alla andra förberedande arbeten som måste vara klara innan du trycker på stora startknappen och projektet blir ”fullt levande”. Skapa en tidsplan för startperioden.
Fortsätt --> Utvärdera