Löpande utväredingar Starta projekt eller företag Implementering Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Gör ofta avstämningar

När du kommit igång så se till att ha regelbundna utvärderingar av läget. Första året förslagsvis varannan månad och därefter varje kvartal. Går det som planerat? Kan det göras bättre? Behöver några åtgärder sättas in? Behöver man ändra något, dvs skriva om projektrapporten (som du håller levande genom att hela tiden uppdatera den). Om det går dåligt: Ta fram en åtgärdsplan hur du fixar problemet och ta hjälp av de personer som fungerar som ditt bollplank. Om det går bra: Kanske kan det gå ännu bättre – kolla om och hur du kan göra det. Men akta dig noga för att växa ihjäl projektet.
Implementering Förbered Dra igång Utvärdera Starta Underhand Fortsätt --> Underhand