Beskrivning Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ser naturligtvis olika ut beroende på vilket projekt du har. Exempelvis om det är en tjänst eller produkt du skall sälja ger olika upplägg av denna text.  Likaså om du har egen uppfinning eller egen design eller inte. Projektidén Börja med att beskriva din projektidé. Vad är syftet? Vad skall du sälja? Till vem skall du sälja? Osv. Leverantörer, kunskap mm Beskriv vilka eventuella leverantörer du behöver och om det är klart kan du namnge leverantörerna. Beskriv också vilken kunskap som behövs för projektet och på vilket sätt ditt projekt har eller kommer skaffa denna kunskap.
Fortsätt -->
Tillverkning Om du skall köpa in varor, och du inte handlar in från grossist så beskriv hur du ordnar tillverkningen (egen regi eller extern och om extern hur det går till). Import Om du skall importera beskriv hur du skall importera, t.ex. genom flygfrakt. Kunder Beskriv vem, eller vilka som är din kund/er. Hur målgruppen ser ut och hur du skall sälja (t.ex. via Internet och/eller fysisk butik eller …). Lager och andra lokaler Om du behöver lager och/eller kontor eller andra lokaler så beskriv detta. Vart du skall ha lokalen, hyra eller äga, hur stort, vad skall ske där. Annat viktigt Ta med annan viktig information. Eventuellt behöver du beskriva processer (om det finns några), berätta om design, om vad som gör projektet speciellt (för USP – se nästa sida), osv. Beroende på hur just ditt projekt ser ut anpassar du ordning och innehåll i denna del. Du får själv fundera ut hur framställningen kan bli som bäst. 
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar