Hot Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Risker och riskhantering

Ett projekt kan gå galet av massor med anledningar. Den kan få problem eller haverera av exempelvis följande orsaker: Underskattad projektkostnad – man har inte råd att slutföra projektet Strejker, katastrofer och olika regeringsingripanden kan stjälpa ett projekt Konkurrenter som försöker stoppa projektet genom direkta (exempel försöker förhindra ditt projekt att få tillgång till återförsäljarledet) eller indirekta åtgärder (exempel sänker sina priser en tid för att konkurera ut dig). Du beställer en produkt men får fel kvalité i leveransen Missnöjda kunder för att inte produkten eller tjänsten motsvarar deras förväntan Produkten skall ut till julhandeln men blir försenad och kommer efter jul (exempelvis om produkten kanske beräknas ha 80% av sin omsättning i just julhandeln kan detta bli förödande) Osv, osv, …
Fortsätt -->
Projektrapporten skall ha med ett avsnitt om projektets risker. Du skall beskriva i vart fall några exempel på vad som kan gå galet. Och du skall dessutom berätta på vilket sätt ditt projekt kommer att undvika eller klara av att hantera dessa hot. Ett exempel för ett teoretiskt företag: Konkurrenshot från stort företag (abc) som har 90 % av marknaden och stort inflytande. o Vi möter detta genom att ha en alternativ distributionslösning och lägger in en reservplan där vi kan hålla extra låga priser under upp till 12 månader – om det skulle behövas.  Dessutom kommer vi ha en kundservice som blir mycket bättre än den de har. Vi har en leverantör i Kina. Hotet består i att handelskonflikter mellan Kina och EU skulle kunna stoppa våra leveranser t.ex. genom att EU anser att kvoten är full – som hände för några år sedan. o Vi möter detta med att ha en leverantör i Lettland i reserv. Om kunskapen om oss inte når ut snabbt nog när vi får första leveransen kan det bli problem eftersom vi behöver få in pengar snabbt för att hålla budgeten. o Vi möter detta genom att vi har en person (def) som kommer vara aktiv i sociala media vid rätt tillfälle, vi kommer ha en pressrelease-kampanj samtidigt och vi har två personer som sitter på nyckelposter i ghi och jkl och som är positiva till vår lansering eftersom de anser att abc är för dominerande. Till detta kommer att vi har förberett så att första månaden innehåller en kampanj med tre olika attraktiva erbjudanden. (abc, def, ghi och jkl skall naturligtvis bytas ut mot företags respektive personnamn.)
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar