Projektrapporten klar Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Rappprten klar

När projektrapporten är klar behöver du läsa igenom den några gånger och se om den är OK. Likaså dubbelkolla alla dina siffror i budgeten. Din första rapport skall ha versionsnummer 1. För mest troligt är att du kommer att behöva ändra i den flera gånger.  Varje ny version får ett nytt nr och du sparar alla versioner tills ditt projekt är i gång och rullar för fullt. För ibland när man kommer till version 7 händer det att man kommer underfund med att version 4 var bättre så att version 8 får bli en uppdatering av 4:an och inte av 7:an osv. När du gör nya versioner sparar du helt enkelt en befintlig version under nytt namn, dvs nytt versionsnummer. Därefter ändrar du i rapporten det som behöver ändras, läggas till och strykas. Det kan också bli så att det blir fler än ett huvudalternativ som du vill utveckla rapporter för innan du väljer vilken du skall försöka förverkliga. Om du skall sälja kläder kan du komma att ha en version för att bara sälja barnkläder och en annan där du säljer kläder för såväl mammor som barn. Du kan också ha varianter med att du startar projektet helt själv eller tar in en partner eller riskkapitalist. I versionen du startar själv har du mindre pengar att starta med och får starta försiktigare med en partner/riskkapitalist blir läget ett annat. Sedan kan det bli kombinationer av detta. Då kan det hända att versionsnumren blir  A1, A2, A3, … , B1, B2, B3, … C1, … D1, D2, …
Fortsätt -->
Vem skall läsa din rapport? Gör du den bara för dig själv räcker det med text och budget i exempelvis ett Excel-dokument. Men skall bank, investerare, tilltänkta partners, osv läsa den är det bra att göra slutliga versionen snygg med bilder, tabeller och grafiska illustrationer. Kom ihåg att även om den kommer först i rapporten så är det sista du gör att i början av rapporten (efter titelbladet) sätta in en sammanfattning. Där sammanfattar du allt på max en A4-sida. Kom ihåg att riskkapitalister och en del andra läser denna först. Bara om de blir intresserade av denna sida läser de vidare. Sammanfattningen skall i ord både sammanfatta själva projektet och budgeten. När du, och dina eventuella partners, bank, investerare, osv är nöjda och det är dags att starta projektet så är din rapport din ”manual” för hur du tänkt. Och avsteg bör du bara göra om det verkligen behövs och efter en genomtänkt beslutsprocess där du involverar partners, investerare, osv. När rapporten är klar, och om den är bra, är den ditt vapen för att fixa projektet och dess finansiering.
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar När rapporten är klar