Sammanfattning och inledande texter Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Försättsblad och

sammanfattning

Din projektrapport skall ha ett försättsblad. En sida där namnet på projektet står, datum den skrivits och vem som skrivit den. Plus lägg till versionsinformation, typ ”Ver 1”. Versionsinformationen ändras varje gång du skriver om projektrapporten. För arbetet med projektet innebär oftast att man gör om rapporten ett antal gånger. Då är det bra att ha versionsnummer på framsidan så man kan hålla reda på vilken som är senast men också gå tillbaka till tidigare versioner om man vill följa utvecklingen eller om man t.ex. vill hämta en text eller bild eller … från en tidigare version som man kanske senare tagit bort.
Fortsätt -->
Innehåll Sidan 2 är en innehållsförteckning Sammanfattning Sidan 3 skall vara en sammanfattning av rapporten. Den kommer först men du skriver den sist när du arbetat igenom hela rapporten – därför skall du lämna denna sida tom tills du gjort klart resten – och därefter skriver du den. Kom ihåg att texten måste rymmas på en A4-sida – det skall vara en kort sammanfattning och inte en kortversion av rapporten (där allt upprepas en gång till med färre ord). Utan med några få ord sammanfattar du projektet och varför den är bra och med några få ord hur lönsamt du beräknar att projektet blir. Investerare, och många andra, börjar med att läsa sammanfattningen först. Baserat på den beslutar de om de skall läsa vidare. Tänk dig en investerare som får 20 projektrapporter men bara vill investera i en eller ett par projekt – då läser han först sammanfattningarna och därefter de hela rapporter som har intressanta sammanfattningar. Så därför skall du skriva sammanfattningen noggrant och bra. Tänk så här: Sammanfattningen är din ”reklam” för att läsa resten av rapporten. Juridiskt Sidan 4 kan du eventuellt använda till en juridisk text.  Observera att 99% av alla projekt inte avser att vända sig till  allmänheten. Det finns nämligen massor med regler att ta hänsyn till om man gör det med skadeståndsansvar. Därför skall du, om du har ett nytt projekt och inte har så mycket erfarenhet veta att du skall betrakta det som att du inte får vända dig till allmänheten. Men du kan vända dig till investerare. Då är det bra att på sid 4 ha en kort text om detta. Som betonar att din rapport inte är avsedd för att almänheten skall investera utan att du förutsätter att de som läser rapporten är kunniga investerare och medvetna om de risker som normalt finns med ett projekt. Du kan också skriva om att läsaren förbinder sig att hemlighålla innehållet, osv. Plus du kan vilja skriva in andra saker om ansvaret för texten, osv. Finns dom som låter en jurist skriva denna sida., för man vill inte bli stämd på en massa pengar i onödan.  
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar