USP etc Starta projekt eller företag Projektrapport Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

USP och varför du skall lyckas

USP, dvs Unique Selling Point – ungefär Unikt Säljargument, är en beteckning inom affärsvärden för den eller de faktorer som är unika för ditt projekt och som skall göra det framgångsrikt. Allt för många startar projekt utan att ha analyserat fram minst ett USP – vilket är samma sak som att riskera hela projektet. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Utan fördelar finns det ingen orsak för tillräckligt många kunder att köpa den produkt eller tjänst du har att erbjuda. Om du inte redan läst avsnittet om USP, gör det först. Denna del kan skrivas som en egen del, eller om du vill, bakas in i föregående beskrivande del.
Fortsätt -->
USP Du måste ha minst en helst ett par tre USP:n att stoltera med i din rapport. Punkter som skall övertyga andra (som bank och investerare) men för den delen också dig själv om att du har något unikt att komma med. Hittar du inga USP;n så börja om från början med din affärsidé genom att förändra eller byta ut idén till en som har minst en USP som är tillräckligt stark för att du skall lyckas med ditt projekt. Återigen måste du ha läst avsnittet om USP först. Varför du skall lyckas Du måste få med en argumentation varför just ditt projekt skall lyckas. Vilka styrkor, utöver USP, har ditt projekt.  Exempel: Du skall ha med en partner som arbetat som säljare inom det du skall göra och som därför ”kan ta med sig” flera kunder. Eller projektet har en ny maskin som …. Eller ni har upptäckt ”a gap in the market” vilket är mycket starkt. ”A gap in the market”, dvs att något saknas på marknaden är ett av de starkaste argumenten och bästa orsakerna att dra igång ett projekt inklusive nytt företag. T.ex. om du kommer underfund med att det skulle behövas ett nytt datorprogram för att hantera någonting och du är programmerare, eller har tillgång till sådana, så kan du ta fram en mjukvara som saknats på marknaden. Eller om du konstaterar att du bor i en liten stad som saknar en viss typ av butik. Eller … finns massor du kan hitta. Och kan du hitta minst ett ”gap in the market” för ditt projekt stärks den mycket. Varför just DU skall lyckas Du kan ha världens bästa plan. Men är du rätt person?  Du, och de andra som du väljer skall ingå i projektet är ju ryggraden, projektets styrka eller svaghet. Och investerare, banken, osv vill försäkra sig inte bara om att projektet är rätt utan att det är rätt personer som driver projektet. Det är därför du skall knyta nyckelpersoner till ditt projekt som kan det du saknar. Det är inte bara bra för investerare – det är bra för dig också – om du vill lyckas. I projektrapporten har du ett avsnitt där du presenterar dig själv och de andra nyckelpersonerna. Om du exempelvis har ett projekt för en kombination av ny produkt och ny service som kan hålla järnvägsspåren fria från växter mycket längre än med dagens metoder och dessutom helt giftfritt, så förutom att beskriva projektet är det bra att t.ex. ha med en person i projektet som arbetat på Banverket tidigare och sysslat med just detta i 20 års tid. Du förstår vad jag menar. Man skall inte bara ta fram ett bra projekt utan också ett bra team som kan genomföra projektet och göras det framgångsrikt – och detta skall synas i rapporten. Det gäller att ”ösa på” med de fördelar ditt projekt har, men samtidigt inte få det att låta överdrivet eller osannolikt eller overkligt.
Projektrapport Rapport Budget När rapporten är klar