Växa strategi Starta projekt eller företag Strategi Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Att inte växa ihjäl sig

När man startar ett nytt projekt eller företag så vill man att det skall bli framgång och gärna växa, men det gäller att se upp. För att börja i den andra änden: Man skall inte starta i för liten skala för då brukar man inte lyckas. Och om man startar och det inte blir starkt nog skall man avveckla. Men går det bra: Man kan faktiskt växa ihjäl ett projekt/företag. Du undviker detta med att ha en växa-strategi som du följer noggrant. Denna del handlar om detta.
Strategi St Startup St Partners St Finansiering St Internet St Växa St allmänt Fortsätt -->
För att inte växa ihjäl gör du en strategi – men den måste anpassas efter just ditt projekt. Har du utvecklat en mjukvara som folk kan ladda ner från Internet är risken inte stor att du växer ihjäl projektet. Men skall du köpa och sälja produkter, anställa folk om omsättningen ökar, behöver skaffa nya lokaler … så gäller det att se upp: Man blir glad när man får nya beställningar, men skall man köpa in varor eller måste expandera med personal och/eller lokaler osv så är det inte bara att köra på utan man måste analysera läget noga. Det gäller att ha en bra kassaflödesbokföring och kassaflödesbudget som man justerar när beställningarna ökar så man kan se om och när man riskerar att få kassabrist. Jag har blivit kontaktad av flera ganska nya företagare eller företagare som fått en ny produkt och plötsligt exanderar som fått detta problem. Det kan se ut på många sätt beroende på projektet men här ett av många möjliga exempel: o En nyföretagare med eget klädesmärke som säljer till butiker: Först får man en beställning, begär 50% i förskott som man använder för att köpa in varor eller råmaterial, därefter fixas varorna och man levererar och får betalt. Den riktiga kostnaden att ta fram leveransen till sig själv är kanske 70% (20% för att ta in varorna i landet) så 20% tar man ur egen ficka när varorna kommer. Men får tillbaka dessa 20% plus sin vinst på 30% strax därefter när man levererar ut. o Allt går bra och efter en mässa efter ett år blir det massor med beställningar. 50% kommer (beställning A) in men när det är dags för att betala 20% för att ta in varorna i landet har man inte tillräckligt med pengar. o Ytterligare en kund lägger en beställning (nr B) så för att klara läget tar man de 20% man behöver för att ta in A från det kunden B betalar i förskott (50%). Men nu saknas pengar att betala fabriken hela det förskott de skall ha för order B. o Nästa kund lägger en beställning (nr C) så man tar av C-beställningens förskott för att betala fabrikens förskott för order B. Resultatet att man inte har pengar för att betala fabriken för order C. o En tidningsartickel om företaget ger gott rykte och plötsligt regnar det in beställningar. Men även med 50% i förskott från många olika nya beställare så ligger man efter. Man får förseningar. Om det dessutom sedan byter årstid och plaggen man gör inte fungerar i fel säsong så rasar korthuset. Man har beställningar man har fått 50% för men inga pengar att betala fabriken, plus några leveranser på väg in men inga pengar att betala införsel i landet. Man ligger då MYCKET illa till. o Behövde man dessutom anställa en person eller skaffa större lokaler för att klara av det hela så blir det än värre. Därför: En kassaflödesbudget ger varningssignal om det kan gå illa. Då har man normalt två val: o Att säga nej till vissa beställningar. Känns kanske inte bra men kan bli enda lösningen. o Eller: Skaffa mer pengar. Kanske banken ställer upp när de ser att du har beställningarna men det finns risker (som att leveranserna inte skall fungera) så det är inte säkert. Kanske en ny partner eller riskkapitalist kan hjälpa till. Du behöver en strategi för hur och när du tar betalt och hur mycket. 50% i förskott i exemplet ovan är inte ovanligt. Men är kostnaden 70% innan man har varorna får man se upp. Att ta 70% i förskott går troligen inte för det är mer än vad butikerna brukar betala – vissa butiker vill bara betala vid eller efter leverans och inget i förskott och att gå med på mer än 50% är inte att tala om. Att höja priset gör att du troligen förlorar dina kunder. Så … det gäller att ha en strategi klar i förväg. Ett annat problem är att många startar affärerna hemifrån och prisätter efter att man i början inte har en lokalkostnad och inte har några anställda. När man då växer och skaffar lokal och anställda går kanske budgeten inte längre ihop. Därför rekommenderar jag alltid att man i början budgeterar för lokal och anställda även när man inte har det. Man tar reda på vad en lokal skulle kosta och en anställd. Och om man räknar med att första året omsätta 10% av den omsättning som skulle kräva lokal och anställd så lägger man in 10% av den kostnaden (fast man ännu inte har den) i sin prisberäkningsmodell. Nästa år kanske man ligger på motsvarande 25% och tr då in 25% av kostnaden i sin modell så när man når 100% och behöver flytta till en lokal och anställa kan det ske utan problem. Uppdragsföretag, som konsultföretag, har motsvarande prolem om de budgeterar utifrån att företagaren är ensam i företaget men expanderar och plötsligt behöver ha anställda. Så likaväl som du behöver planer och strategi för om det går dåligt behöver du en strategi för om det går för bra.
St Växa