Finans strategi Starta projekt eller företag Strategi Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Finansieringstrategier

Du behöver en, eller flera, strategier för finansiering av ditt projekt. Om du inte har alla pengar från start så behöver du finansiera ditt projekt – för det behöver du strategier. Men även om du har alla slantar så kan det vara så att det optimala inte är att använda bara egna pengar utan att också skaffa finansiering från andra källor. Exempel: Du skall starta ett projekt som kostar 50 miljoner att dra igång. Du har 60 miljoner från ett tidigare projekt du avslutat så du skulle kunna använda 50 av dessa 60 miljoner. Men om du dessutom har möjlighet att göra en annan investering som kostar 30 miljoner och du dessutom inte vill ha noll i kassan så kanske du borde besluta att satsa 20 miljoner i ditt nya projekt, 30 i din investering och spara 10 för framtida användning.
Strategi St Startup St Partners St Finansiering St Internet St Växa St allmänt Fortsätt -->
Exempel på frågeställningar som kan behöva tas upp i en finansiell strategi: Hur många % av det totala finansieringsbehovet skall vara klart innan du trycker på startknappen till projektet. Om du väljer 100% är det lugnt. Men ibland anser man att resten kommer ordna sig om man har exempelvis 80% klara. Och i andra fall vill man överfinansiera, t.ex. ha 120% klart för man vet att projektet riskerar bli dyrare och då vill man inte behöva ta tag i finansieringsfrågan när man står där och arbetar för fullt med att ordna leveranser och kunder – för att skaffa finansiering tar på krafterna och tar tid. Naturligtvis måste du ha en budget klar. Vilka finansieringskällor skall du prioritera? Och vilka kan du acceptera respektive inte acceptera? (Vi har på annan plats gått igenom olika finansieringsalternativ.) Ett strategibeslut kan t.ex. vara att inte acceptera finansiering från släkt och vänner pga de komplikationer som detta kan ge, men att du skall prioriteta riskkapitalister och andra liknande investerare. Vad som är lämpligt varierar kraftigt mellan olika projekt – så det finns inget ”rätt svar” men däremot ibland ”fel svar” därför att vissa alternativ är olämpliga för ett givet projekt.
St Finansiering