Str Partners Starta projekt eller företag Strategi Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Partner-strategi

Beroende på vilket projekt du har skall du knyta personer till dig. Hur detta skall ske blir din partner-strategi. Du har två olika sorters partners plus anställda som option(er): 1. Partners som är delägare i ditt företag 2. Partners som inte är delägare men ändå spelar en roll för ditt företag - allt från konsulter till 3. Vissa funktioner kan du lösa genom att även anställa personer. Grundprincipen måste vara: Skaffa de partners du behöver (att inte göra det kommer medföra att ditt projekt troligen misslyckas – det du inte klarar av själv måste du ha hjälp med). Observera att om projektet är stort så kan du inte hinna utföra allt – du har bara 24 timmar per dygn. Och det du inte själv behärskar måste du antingen lära dig eller ta hjälp med.
Strategi St Startup St Partners St Finansiering St Internet St Växa St allmänt
Men skaffa inte fler partners än du behöver (onödiga partners gör projektet mer tungrott och blir en belastning). Så du skall välja partners, andra rådgivare och anställda noggrant. Olika sorters partners etc - och tänk på att en partner kan vara en individ eller ett företag - eller i sälsynta fall en myndighet, nedanstående lista är exempel - ditt projekt kan se annorlunda ut: Kunskapspartners. Dessa personer har kunskap som du behöver. Skall du starta en fabrik så behöver du olika personer som kan se till att du får en process som fungerar, du behöver kunskap om marknadsföring, ekonomi, logistik, byggnader, anställningsregler och mycket mera. Skall du starta en skönhetssalong kanske du behöver hjälp med designen av salongen och med bokföringen. Villkorspersoner. Ibland måste man uppfylla vissa lagliga eller andra regler för att kunna bedriva en verksamhet. Om du själv inte uppfyller kraven så behöver du någon som kan fylla den rollen. Om du t.ex. skall driva en restaurang med alkoholtillstånd måste du ha personer som är auktoriserade av myndigheterna som arbetar på restaurangen. Finansiering av projektet. Du kan ha olika sorters partners som hjälper dig att lyckas med projektet rent ekonomiskt. o Partners, affärsänglar, osv som investerar pengar eller andra resurser i ditt projekt. o Konsulter som hjälper dig att ordna extern finansiering. Ekonomi. Bokföring, budget och en massa annat. Inte minst att planera det ekonomiska och optimera hanteringen av ekonomin kan vara viktig. Exempel på det sista: Du skall låna pengar till din verksamhet – en miljon kronor. Men istället för att ta ut 1 miljon dag ett och börja betala ränta på det beloppet kan den ekonomiskt planeringskunnige föreslå en lösning där du exempelvis tar ut summan i tre delar och får respektive delsumma vid rätt tillfälle och tar bort onödiga räntekostnader. Men en sådan lösning kräver att du söker lånet på rätt sätt – för annars går inte banken med på detta.  Logistik. Transporter osv. måste fungera. Optimalt är många gånger att inte ha stora lager – utan att få leverans strax före det man behöver varorna. Passar inte alla nystartade projekt och upplägget måste göras korrekt för annars får man kanske leveranser för sent. Marknadsföring. Du behöver marknadsföra dina produkter och tjänster. Sälja. Du behöver sälja dina produkter och tjänster (inte samma som marknadsföring men hänger delvis ihop med den). Anställda. Att hantera anställda, om det är aktuellt, kräver en hel del. Att anställa, skriva alla anställningskontrakt etc på rätt sätt, att löneförhandla, att uppfylla alla lagliga och andra krav, osv. Hur ser framtidens företag ut? Det finns en faslig massa olika sorters företag, så vad jag skall berätta nu gäller inte alla. Men en tanke du kan fundera på och se om du kan ta idéer för ditt projekt. Vi lever i IT-åldern och en global ekonomi. Förr i tiden när man fick en ny idé om en produkt kanske man fick starta en ny fabrik, bygga upp marknadsföring och en säljkår, bygga upp service-funktioner, osv. Men idag kan man göra på ett annat sätt. Skapa ett litet företag som har alla rättigheter (inklusive patent osv och som sitter på konceptet). Resten lejer man ut till ett antal pertnersföretag. Tillverkning, logistik, marknadsföring, försäljning, service, bokföring – ja allt. Man kontrakterar olika andra företag som får utföra detta. Fördel, man slipper en massa huvudvärk med att hantera alla delar. Men kräver att man klarar av att hantera alla trådar, alla underleverantörer och har en bra affärsjurist som ser till att man har korrekta avtal osv. Partnerstrategi Så du behöver fundera igenom din strategi för partners. Hur skall den se ut?
Fortsätt --> St Partners