Strategi, Starta Projektet Starta projekt eller företag Strategi Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

När du skall starta

När man startar ett projekt gäller det att ha några strategiska saker på plats: När skall förberedelsearbetet vara klart? Genom att sätta en bortre gräns skapar man en stress (avsikten är positiv stress) som gör att man arbetar tillräckligt hårt och effektivt och blir klar så att verksamheten kan komma igång någon gång. Många startar projekt (ofta inkluderande att starta ett nytt företag) där man saknar strategi om hur lång tid det får ta. Detta i sin tur leder till att man tycker att man har ”all tid i världen” och ”det där hinner jag med nästa vecka” osv som till slut resulterar i att allt rinner ut i sanden eller att när man väl skall komma igång så är projektet redan för gammalt – t.ex. för att någon annan hunnit före eller för att iden inte längre fungerar av någon orsak.  När du bestämt dig för att starta ett projekt måste det gå fort. En tidtabell med sista datum är en bra strategi. Hinner du inte i tid så avbryt projektarbetet. På så vis kan du spara tid och pengar genom att inte dra på dig fler utgifter om projektet ändå inte kommer igång.
Strategi St Startup St Partners St Finansiering St Internet St Växa St allmänt Fortsätt -->
Du skall även ha ekonomiska strategiska beslut om vad saker och ting får kosta. Kanske förarbetet får kosta max 20.000 kronor, uppstarten max 300.000 kronor och första 12 månaderna max 400.000 kronor. (Siffrorna kan, beroende på ditt projekt, naturligtvis vara mycket större eller mindre.) Om då förarbetskostnaderna rusar iväg till 40.000 så avbryter man. Om uppstarten visar sig kosta 700.000 så bryter man vid 300.000 och kostar första 12 månaderna mycket mer än 400.000 (dvs ingen vinst och större utgifter än väntat) så avbryter man där. Man kan alltid fundera på ifall man kör längre – kan det inte fungera ändå sedan. Men normalt är högre kostnader en varning för att man planerat fel eller har en orealistisk budget eller orealistisk plan, och då är risken stor att om man kör vidare så kommer kostnaderna bara att rusa iväg. Observera att strategibeslutet om ekonomiska gränser inte får vara samma som budgeten, man måste ha plats för oväntade kostnader utöver budgetn - för dom kommer nästan alltid. Men att sätta gränsen vid t.ex. dubbla kostnaden för förarbetet, 70% mer för uppstarten och 50% mer för första året så har man redan byggt in att det kan komma att kosta mera. Just att ha gränser för ”hur illa det max får gå” innan man avbryter blir ett bra skyddsnät för att stoppa risken för de riktigt stora förlusterna. Vilka saker skall vara uppfyllda innan du drar igång. Gör en checklista på saker som måste vara klara innan du drar igång. Genom att inte dra igång med mindre så minskar du risken att dra igång något som annars kan gå helt galet. Nedan exempel på sådana punkter, men dels kan det vara andra som gäller ditt projekt och dels notera att medan vissa saker skall med under förarbetsfasen så skall andra med under uppstartsfasen – de flesta under uppstartsfasen – och ytterligare andra under första året. Vilka som hör hemma i vilken fas är viktigt men inte samma för alla projekt.  o Att ha en färdig projektplan med budget och att den granskats av andra kunniga som säger OK. o Att ha färdig design eller motsvarande för nya produkter – om det är aktuellt. o Att ha leverantörer – ange vad de skall klara av. Och om de av någon orsak inte kan leverera hur ser din alternativa plan ut. Har du reservleverantörer. Stora klädesmärken, som ett exempel, har inte en utan många olika leverantörer för att inte få problem om en eller några av dessa får problem. Har man ett litet nytt projekt kan man inte ha flera leverantörer – beställningarna är kanske redan för små för att intressera leverantörer, men att ha reservleverantörer och/eller planer för vad man gör om leveranserna inte kommer är nödvändigt. o Att ha kunder – hur många som skall handla för mycket är viktigt att ha strategibeslut om. Observera att om man bara har en kund, eller en kund som är helt dominerande så lever man farligt på det viset att om den kunden försvinner (t.ex. genom att välja bort dig eller om kunden går i konkurs eller …) så försvinner din omsättning. Så antal kunder och hur stor maximal omsättning EN kund får ta av din (planerade) omsättning är viktigt att bestämma. Om du ser ut att bli för beroende av en kund får du göra en plan för hur du tacklar detta. Kan vara att skaffa fler kunder så den dominerande kunden blir mindre viktig eller att ha ett upplägg som gör att du snabbt kan avsluta verksamheten dvs inte sitta fast i långa kontrakt med t.ex. leverantörer osv. o Att ha lokaler, rätt image, rätt rådgivare, rätt … finns massor som måste fungera. Man skall ha minst x i omsättning per månad innan perioden y är över. Eller minst antal sålda produkter, eller … Det viktiga är att skapa regler för projektstarten som skall vara uppfyllda vid givna punkter (t.ex. tidspunkter och/eller när man nått ett vist stadium i projektutvecklingen). Punkterna skall inte vara där för att djävlas med en – med andra ord vara beskaffade så att de förhindrar att man lyckas, men de skall vara avstämningspunkter där man kan se om och när projektet är på väg att gå åt pipan. Då är det dags att agera. Besluta om och sätta in åtgärder alternativt avsluta projektet i förtid. Det kostar att avsluta i förtid – pengarna och tiden man satt in och inte minst prestigen. Men tro mig, det är billigare och bättre än att totalkrascha ett projekt. Och går det så illa att projektet kraschar så är det bättre att sluta med 100.000 i skulder än 1 miljon i skulder. Företagande handlar också om att avbryta projekt som av någon anledning inte fungerar. Varje dag kan du läsa i tidningen om företag som stänger fabriker, drar ner på antalet anställda, slutar med en produkt, … så det är inget unikt. Vad man gör då är att ta ett djupt andetag och sedan kasta sig över nästa projekt. För alla projekt misslyckas inte. En del lyckas. Även om detta kan du läsa om i tidningarna varje dag. Och om du teoretskt sett skulle starta 100 projekt under din livstid så kommer, beroende på vilka projekt du väljer och hur duktig du är, kanske 10 projekt gå totalt åt skogen och ge stora förluster, 15 behöva läggas ner utan stora förluster, 50 projekt ge vinst – men inget stort att skryta om, 15 projekt bli framgångsrika, 8 bli ruskigt bra och 2 superhits. Och vilken av dessa 100 projekt som blir ditt första kan vara svårt att veta på förhand och kan lika gärna vara en kraschlandning som en succé. Att lyckas är att våga riskera och våga att krascha för möjligheten att hitta succén. Men hemligheten är att inte krascha så hårt att du för alltid är borta från att starta och driva projekt så därför måste du ha en strategi med olika policyers som gör att du bromsar tillräckligt tidigt om det är på väg att gå galet. 
St Startup