Uppfinningar Starta projekt eller företag Affärsidé Start Handledning Kontakt Credits
© MTC  2013,    Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Uppfinningar

Uppfinningar har sin egen logik men många gemensamma drag med vanliga projekt. Det största problemet med uppfinningar kan beskrivas så här: Det är i och för sig en utmaning att göra en bra uppfinning. Men oavsett hur bra uppfinning du har skapat säljer den sig inte själv. Jag har arbetat med flera uppfinnare och uppfinningar och de som är nya uppfinnare gör ofta samma misstag – de tror att deras uppfinning kommer sälja sig av sig själv.  
Fortsätt --> Affärsidé Idé Organisation Idé Input Idé Output Idé Pengar Idé Analys Uppfinningar
Som uppfinnare skall du tänka på följande: Även den bästa uppfinning har värdet noll, eller rent av ett negativt värde, innan den hittat rätt. Innan en ny produkt nått marknaden gäller nämligen att det bara handlar om kostnader innan den kan nå marknaden. Men många nya uppfinnare vill ge uppfinningen ett värde baserat på teoretiskt möjlig omsättning som den kan få. Men denna omsättning är inget annat än teoretisk innan man lyckats helt. Självfallet skall du som uppfinnare ange ett värde på din uppfinning om den ingår som en del av en deal med t.ex. en finansiär  - men du måste själv veta att detta är ett teoretiskt och inte ett faktiskt värde. För det finns många saker som kan gå galet: Du måste ha rätt upplägg annars fungerar det inte, eller inte tillräckligt bra. o Rätt uppfinning, o skyddad på rätt sätt, o finansieringen ordnad o tillverkning ordnad (om det krävs), o  veta till vem och hur du säljer den, och o  fungerande försäljningskanaler. Uppfinningen måste vara tillräckligt bra och säljas till rätt pris för att lyckas. Kunderna måste köpa den – vilket inte är självklart även för mycket bra uppfinningar Konkurrenter är extra besvärligt för uppfinnare. Inte ovanligt att idén knycks, eller köps upp och läggs i en byrålåda eller motarbetas aktivt för att stoppas. Om du tänker på det – om ett företag har investerat miljoner eller miljarder i en fabrik för en unik produkt så hur intresserad tror du dom är av att en ny och bättre konkurerande uppfinning slår ut deras investering? Tror du dom kommer passivt se på när du lyckas – tänk igen. Ett oerhört vanligt problem är nya uppfinnare som bara för att de gjort uppfinningen tror att de kan allt bäst som har med uppfinningen att göra, som exempelvis hur den skall tillverkas, säljas, osv. Men ofta är uppfinnaren själv inte expert på de delarna och gör bara bort sig genom att vilja styra allt som har med projektet att göra. Se till att istället knyta rätt personer till ditt projekt som kan ta hand om dessa delar.
Uppfinningar